Diamanter – den ikoniska ädelstenen

DIAMANTEN ÄR DEN MEST IKONISKA OCH MYTOMSPUNNA AV ALLA ÄDELSTENAR. EN FÖRLOVNINGS- ELLER VIGSELRING MED DIAMANTER ÄR DET ULTIMATA UTTRYCKET FÖR KÄRLEK.
  1. Start
  2. Diamanter – den ikoniska ädelstenen

Diamanten har i alla tider ansetts vara något av det mest värdefulla som finns. Det är också det absolut hårdaste material som vi känner till, och kanske just på grund av de två egenskaperna har den genom historien ofta fått stå för beständighet och styrka.

Den mest kända, och samtidigt mytomspunna, diamanten som finns är den så kallade Hope-diamanten, en stor blå diamant som hittades i Indien redan på 1600-talet. På 1700-talet ägdes den av franske kungen Ludvig XIV, men den blev stulen och försvann under franska revolutionen. Många har genom historien hävdat att Hope-diamanten haft magiska krafter, och myten säger att det vilar en förbannelse över den vackra, blågrå stenen.

Vackra, glimrande diamanterna har alltid fascinerat människan. Många är också de artister, från Marilyn Monroe och Elizabeth Taylor till Rihanna, som sjungit och talat om diamantens skönhet och speciella egenskaper.

Skapats i jordens inre

Diamanter består av grundämnet kol som under extrema förhållanden av temperatur och tryck pressats ihop, långt inne i jordens inre, och ombildats till diamanter. När en diamant hittas i en gruva ser den inte alls ut så som vi är vana att se den, utan det krävs mycket arbete och expertis för att få fram de vackra, slipade stenarna.

Endast en bråkdel av alla rådiamanter som hittas är av tillräckligt hög kvalitet för att bli godkända att använda till smycken. Den färdigslipade diamanten värderas utifrån de fyra C:na, som består av Carat, Colour, Clarity och Cut.

Carat
Carat anger diamantens vikt. En carat väger 0,2 gram. Men det är viktigt att komma ihåg att carat och storlek inte är samma sak, beroende på hur en sten slipas kan den upplevas som större eller mindre än en annan sten med exakt samma carat.

Colour
Colour är benämningen på stenens färg, där de helt färglösa och genomskinliga stenarna har ett högre värde än de som har en ton av till exempel gult, brunt eller grått.

Clarity
Clarity handlar om hur klar diamanten är, eller om det finns stråk av missfärgning eller skuggor i stenen. Ju klarare stenen är, desto dyrare blir den.

Cut
Diamanter kan slipas i många olika former, och beroende på vilken egenskap man vill framhäva så väljs slipningen som passar bäst. Slipningens kvalitet graderas beroende på hur flera moment i sliparbetet har utfallit.

Avancerat hantverk

När en rådiamant ska bearbetas för att kunna användas i ett smycke kan den slipas i många olika former, och beroende på hur den slipas kan man framhäva egenskaper som färgspel, briljans eller klarhet. Flera av de former som används än idag utarbetades redan under 1400-talet, och de olika formerna är olika eftertraktade och priset skiljer sig åt mellan de olika formerna.

Att slipa en diamant är ett avancerat hantverk, som bygger på matematiska formler för att få exakt rätt proportioner mellan stenens olika delar. Allt handlar om att slipa stenen på ett sätt som gör att den reflekterar ljuset på allra bästa sätt, och en perfekt slipad diamant gnistrar och glimrar på ett helt unikt sätt jämfört med andra ädelstenar.

Ikonisk förlovningsring

Den mest klassiska diamantslipningen är briljantslipning, som ger en sten som är rund på ovansidan och som avslutas i en skarp spets på undersidan. När det vankas bröllop bland kändisar och kungligheter är det ofta en vacker solitärring med en stor briljantslipad diamant som syns på den lyckliga brudens finger.

En briljantslipad diamant kallas ofta för en briljant, och är också en av de dyrare slipningarna eftersom endast 40% av den oslipade stenen blir kvar när den runda formen slipas fram. Briljanter är också den mest efterfrågade slipningen, vilket även det bidrar till att priset blir högre.

Modellen Crown wedding ring är ett exempel på en av våra vackra enstensringar med en briljantslipad diamant. En annan klassisk slipning är prinsesslipning, som ger en kvadratisk diamant med spetsiga hörn. När en diamant prinsesslipas kan man använda en större del av den ursprungliga stenen, vilket gör den mindre dyr. Modellen Rock star ring är ett exempel på en av våra ringar med prinsesslipade diamanter.

Våra diamantringar är alla designade av Efva Attling själv, och ringarna görs av mycket erfarna guldsmeder i ateljén i Stockholm. Oavsett om du väljer en förlovningsring med en stor sten, eller en alliansring med många små stenar, kan du vara vara trygg i att du får en handgjord ring av mycket hög kvalitet. Se hela vår kollektion av diamantringar.

RINGS
WEDDING