Såhär jobbar vi med CSR

Efva Attling kallar sin design för ”Beauty with a thought”. För oss på Efva Attling Stockholm är det viktigt att känslan av skönhet inte sker på någon annans bekostnad. Därför strävar vi efter att varje steg i produktionen, från Efvas skissbord till färdigt smycke runt din hals, bidrar till en positiv påverkan på både människor och miljö.

Material

Återvunnen metall
Att återvinna och återanvända metall är en av de mest energieffektiva åtgärderna för att begränsa industrins påverkan på miljön. Alla våra smyckesleverantörer använder sig av återvunnet guld och silver, endast några få tillsätter en liten andel nybruten metall till produktionen.

Det finns många skäl till varför det är bättre att återvinna guld och silver istället för att bryta nytt och använda till exempel Fairtrade guld. Metallerna är till exempel inte en förnybar resurs och dessutom sällsynta ämnen. Gruvbrytningen som den sker idag har dessutom mycket kvar att önska vad gäller hållbarhet. Gruvbrytningen sker till stor del i utvecklingsländer och både människor och miljö riskerar att fara illa av processen.

När metall återvinns sker detta i en sluten process där utsläppen kontrolleras i så stor utsträckning som möjligt, och där kemikalierna kan återanvändas för optimal resursanvändning. Genom att välja att jobba med smyckesleverantörer som använder sig av återvunnen metall så kan vi sätta högre krav på miljöhantering, mänskliga rättigheter och socialt ansvar, eftersom dessa leverantörer har en bättre tillämpning på lagar och mer resurser för kontrollhantering.

Produktion

De smycken som produceras i vår egen ateljé skapas i ett nära samarbete mellan Efva Attling och våra erfarna guld- och silversmeder i vår ateljé i Stockholm. Vi har också samarbeten med erfarna leverantörer i Sverige, Tyskland, Estland, Italien, Vietnam, Thailand och Schweiz (klockor). Alla våra leverantörer har skrivit på en strikt kravställning, en Code of Conduct, som bland annat lovar att man upprätthåller en säker arbetsmiljö med schyssta arbetsförhållanden, har nolltolerans mot barnarbete, inte arbetar med konfliktdiamanter, minimerar sin miljöpåverkan och inte använder farliga ämnen och kemikalier i produktionen. Läs vår Code of Conduct i sin helhet här.

En stor andel av våra smyckesleverantörer är även anslutna till Responsible Jewellery Council, som är en världsledande organisation inom att sätta standarder för smyckes- och klockindustrin. De arbetar för att skapa en mer hållbar framtid för branschen, och för att kunden ska känna sig trygg med att smycket man köpt är producerat på ett hållbart sätt – både för våra medmänniskor och vår miljö.

Diamanter & Kimberleyprocessen
Det är nästintill omöjligt idag att som enskilt företag spåra en diamant hela vägen från gruva till färdigt smycke. Därför grundades Kimberleyprocessen år 2000, ett certifieringssystem som förenar civila samhällen, myndigheter och industrin i syfte att försvåra marknaden och flödet av så kallade konfliktdiamanter. Konfliktdiamanter, eller ”blod- och krigsdiamanter”, som de också kallas, är oslipade diamanter som främst produceras i Afrikanska krigszoner och exporterats olagligt för att finansiera krig och rebeller.

Kimberleyprocessens certifieringssystem ställer höga krav på sina medlemmar för att kunna certifiera och skydda legitim handel med oslipade diamanter. Idag har Kimberlyprocessen 56 deltagare, som representerar 82 länder, där den Europeiska gemenskapen är en gemensam deltagare. Idag går 99,8% av världens alla råa diamanter igenom Kimberleyprocessen. Förloppet är dessutom observerat av ”the World Diamond Council” som representerar diamantindustrin. Deras största uppdrag är att via ett spårningssystem övervaka importen och exporten av råa diamanter för att förhindra dess exploatering för illegala ändamål, som krig och omänskliga handlingar.

Tack vare Kimberley-processen förhindras konfliktdiamanter från att komma in på marknaden och nå omedvetna konsumenter. Samtliga diamantleverantörer som vi på Efva Attling Stockholm arbetar med, är anslutna till Kimberlyprocessen, vilket betyder att vi kan garantera att du som kund köper diamanter som är konfliktfria från oss.

Äkta vs. labbodlade diamanter
Ute på marknaden finns två olika typer av diamanter – naturliga och labbodlade/syntetiska. Vi tycker det är viktigt att du vet vad det är du investerar i, och hos oss på Efva Attling Stockholm har vi gjort ett aktivt val att inte jobba med syntetiska diamanter.

Det är inte möjligt att se skillnad på dessa med blotta ögat, men när det kommer till pris, värde och klimatpåverkan så är det en stor skillnad. Här kan du läsa mer om skillnaden mellan äkta och labbodlade diamanter.

The Responsible Jewellery Council
Alla diamanter som vi på Efva Attling Stockholm använder i våra smycken kommer från leverantörer som förutom Kimberlyprocessen, även är certifierade medlemmar i Responsible Jewellery Council. De arbetar för att främja förtroendet för den globala smyckesindustrin genom att försäkra sig om att företag följer ansvarsfulla affärsmetoder. Certifieringen gäller leveranskedjan för guld-, silver- och platinagruppsmetaller, ädelstenar och diamanter. Deras uppförandekod är standard för leveranskedjan inom smyckestillverkning och adresserar en stor del av problematiken inom branschen; inklusive affärsetik, mänskliga rättigheter, samt social- och miljömässig prestanda.

Ekologisk bomull
På Efva Attling Stockholm säljer vi t-shirts i 100% ekologisk bomull. Att bomull är ekologisk betyder att den odlas utan kemiska bekämpningsmedel och gödningsmedel. Den ekologiska bomullen kräver mycket mindre vatten i produktionsprocessen och det finns dessutom hårda regler mot bland annat kemikalieanvändning. Tack vare detta är arbetet mer skonsamt för de som arbetar på bomullsplantagen såväl som för textilarbetarna och miljön.

Färgstenar
För att säkerställa att våra leverantörer för färgstenar tar socialt ansvar, och att till exempel inte barnarbete förekommer så är våra leverantörer certifierade av Responsible jewellery council alternativt med ”SA8000”. ”SA8000” som är en global standard som påvisar att man tar socialt ansvar. Standarden är bland annat baserad på FN’s konvention för mänskliga rättigheter och FN’s barnkonvention. ”SA8000” ger oss en mätbar, transparent, och verifierbar standard för våra leverantörers förmåga inom följande grundläggande områden:
• Barnarbete
• Tvångsarbete
• Hälsa och säkerhet
• Föreningsfrihet
• Diskriminering
• Bestraffning
• Arbetstider
• Lön
• Ledning

Parfym

Våra parfymer är framtagna tillsammans med Robertet i Grasse, ett anrikt parfymhus i Frankrike, som är världsledande på att få fram dofter från naturliga råvaror. Alla våra parfymer är veganska, vilket innebär att de varken innehåller ingredienser med animaliskt ursprung, eller är testade på djur.

Parfymerna produceras i Frankrike, med vissa komponenter från USA och Vietnam. Samtliga underleverantörer för våra dofter, oavsett land, arbetar i enlighet med REACH förordningen. REACH är en förordning som verkar för att stärka skyddet av människors hälsa och miljö, mot de risker som kemikalier kan utgöra. Den syftar också till att minska antalet djurförsök, genom att främja alternativa metoder för farobedömning av olika ämnen. Glaset i parfymens glasflaskor är delvis återvunnet och är certifierade med ISO 9001.

Emballage

Alla våra pappaskar är Forest Stewardship Council-märkta (FSC), vilket innebär att materialet kommer från ett ansvarsfullt skogsbruk som tar hänsyn till människor och miljö. Med dessa regler som följs, så skyddas bland annat: hotade djur och växter, markens framtida förmåga att bära skog samt säkra och sunda arbetsvillkor för dem som arbetar i skogen.

Majoriteten av det emballage vi använder produceras i Danmark, där vi samarbetar med leverantörer som kan leva upp till våra krav.

Emballaget levereras direkt till både våra egna butiker samt återförsäljare, för att minska miljöpåverkan i form av transporter. Detta innebär också korta ledtider vilket leder till att vi inte behöver köpa på oss för stora lager utan kan efterfråga just den mängd vi behöver.

Vi på Efva Attling Stockholm arbetar kontinuerligt med att se över vårt emballage för att hitta alternativ som är ännu bättre för vårt klimat.

Har du frågor eller vill du ha mer information? Kontakta oss via: csr@efvaattling.com

Bakom Beauty with a Thought

Efva var bara elva år gammal när hon skapade sitt första smycke. Det blev första steget in i en värld som senare skulle bli hennes unika designuniversum.