Smycken till förmån för UNICEF

Efva Attlings nya kollektion “Not for Sale” säljs till förmån för UNICEF. Ta del av Efvas tankar bakom designen och hur samarbetet kommer kunna stödja UNICEFS arbete för barns rättigheter.
  1. Start
  2. Smycken till förmån för UNICEF

Genom åren har Efva Attling samarbetat med en rad hjälporganisationer, och mer än 14 miljoner kronor donerats. I samband med den internationella flickdagen, den 11 oktober, inleds ett nytt samarbete. Efvas nya kollektion “Not for sale”, säljs till förmån för FNs barnfond UNICEF. För varje sålt smycke går 150 kronor oavkortat till organisationens arbete för barns, och inte minst flickors rättigheter världen över.

“UNICEF är en världsorganisation och jag är stolt över att samarbeta med dem”, säger Efva. “Jag får ganska många förfrågningar, men jag måste känna med magkänslan att det ska vara rätt. När UNICEF frågade kändes det helt rätt eftersom det är så viktigt att barn inte far illa. Det är dessutom en etablerad, seriös och trovärdig organisation.”

Stay away
Kollektionen består av ett halsband och ett armband i silver, med stansen “NOT FOR SALE” med en taggtråd runt. “När min designprocess börjar, snurrar det i huvudet vad jag vill förmedla med mina smycken”, berättar Efva. “Här handlar det om utsatta flickor, det är allvarligt och viktigt. ‘Not for sale’ står för att inget barn är till salu och taggtråden runt orden är för att förtydliga ‘stay away’.”

“Jag hoppas att mina smycken kan bidra till att synliggöra detta viktiga ämne och att det genererar massor av medel i form av pengar till UNICEF för utbildning runt om i världen."

Jag hoppas att mina smycken kan bidra till att synliggöra detta viktiga ämne och att det genererar massor av medel i form av pengar till UNICEF för utbildning runt om i världen. Efva Attling

På uppdrag av FN

UNICEF arbetar på uppdrag av FN för att se till så att Barnkonventionen efterföljs i alla de länder som skrivit under den. I praktiken innebär det att UNICEF arbetar tillsammans med, och på uppdrag, av regeringar i 190 länder vilket ger dem en unik möjlighet till inflytande.

Vi har pratat med Pernilla Baralt, generalsekreterare på UNICEF Sverige, som berättar mer om både deras syn på det nya samarbetet och hur UNICEFs arbete har förändrats i spåren av Covid-19;

Hur ser ni på det nya samarbetet med Efva Attling Stockholm? Efva Attling är en fantastisk formgivare med ett stort och genuint engagemang för barns, och inte minst flickors, rättigheter. För oss handlar det här samarbetet om det gemensamma engagemanget och de fantastiska resultat för barns rättigheter som intäkterna genererar. Tillsammans når vi också ut med ett budskap om alla barns lika värde och rättigheter.

För varje sålt smycke går 150 kronor till ert arbete – vad kan 150 kronor räcka till?
150 kronor kan räcka till:
• En dag i skolan för 13 barn.
• Mat till 34 barn, under en dag.
• Rent dricksvatten för ett barn under ett år.
• Förlossningsvård för 5 kvinnor.

Har ni något specifikt fokusområde just nu dit pengarna går? Pengarna är inte öronmärkta till ett specifikt projekt eller fokusområde. Men miljontals barn har på grund av pandemin inte kunnat gå i skolan i över ett år. Många kommer aldrig tillbaka och det gäller särskilt flickor. Vi vet att risken för våld, barnäktenskap, barnarbete och annat utnyttjande av barn ökar. Vårt samarbete stärker UNICEFs möjligheter att påverka och vända denna utveckling.

Hur har barn världen över påverkats av pandemin, och hur har ert arbete förändrats under det gångna året?
Barn blir oftast inte allvarligt sjuka i covid-19, men konsekvenserna av pandemin har drabbat dem hårt och Corona-pandemin kan med rätta beskrivas som en barnrättskris. Vart tredje skolbarn i världen har inte kunnat delta i någon distansundervisning när deras skolor stängde. Ungefär 80 miljoner barn har gått miste om livräddande grundvaccinationer mot mässling och polio. Miljontals barn beräknas hamna i fattigdom och fler flickor kan tvingas in i barnäktenskap.

Under det gångna året har UNICEF anpassat sitt arbete med digitala lösningar och fokus på att stärka primärvården, så att barn inte ska dö av orsaker som är enkla att förebygga. UNICEF har hittat nya innovativa sätt att säkerställa att undervisning och lärande ska kunna fortsätta på distans. Vi har bidragit med psykosocialt stöd, hälsovård och juridisk hjälp till barn som drabbats av våld, och könsbaserat våld, och till att fler vårdcentraler och skolor har tillgång till rent vatten och toaletter, för att bara nämna några exempel.

På vilket sätt arbetar ni med krisen i Afghanistan just nu?
Vi är mycket bekymrade över barns och kvinnors säkerhet och hälsa i Afghanistan.

De behöver just nu all hjälp de kan få och därför skalar vi upp vårt arbete, vilket bland annat innebär att vi:
• Behandlar barn som lider av svår akut undernäring.
• Ser till att människor på flykt får sjukvård genom mobila hälsocentraler.
• Ger barn som har kommit bort från sina familjer skydd och stöd samtidigt som vi letar efter deras närstående.
• Vaccinerar bebisar mot polio och andra sjukdomar, samt vaccinerar människor mot covid-19.
• Levererar vatten till de områden som har drabbats av torka, samt hygienkit för att ge möjlighet att hålla sig ren och skydda sig mot smitta.
• Ger stöd för att skolor på ett säkert sätt ska kunna öppna igen, och hållas öppna, under covid-19. Det innebär insatser riktade till 300 000 barn, där mer än hälften är flickor.

Not for sale kollektionen
Utforska

Smycken ”for a good cause”

Efva attling har sedan år 2004 samarbetat med en rad hjälporganisationer. Under dessa oroliga tider vill vi lyfta dessa organisationer extra mycket – då vi tycker att de gör ett fantastiskt jobb. Läs mer om de olika organisationerna och deras arbete i coronatider.