Clarity – diamantens klarhet

Ingen äkta diamant är den andra lik, och väldigt få är helt perfekta. Lär dig mer om diamantens klarhet, och hur du vet att din diamant kommer gnistra precis så där mycket som du önskar.
  1. Start
  2. Clarity – diamantens klarhet

Det är väldigt sällsynt att en naturligt äkta diamant är helt perfekt, de allra flesta har vad man brukar kalla inneslutningar, eller inclusions, som det också ofta benämns. En inneslutning är som en liten defekt i stenen – man skulle också kunna likna dem med födelsemärken, eller fingeravtryck – och kommer sig av att diamanten skapats djupt in i jordens inre, under enormt tryck och värme.

En diamants klarhet (clarity) värderas utifrån hur mycket inneslutningar en diamant har, deras storlek och hur de är placerade. Detta bedöms under lupp med 10 gångers förstoring, eftersom många graders inneslutningar är omöjliga att se med blotta ögat.

Inneslutningarna kan påverka hur ljuset bryts inuti diamanten, och därmed hur mycket diamanten gnistrar. Beroende på inneslutningars placeringar kan de också göra diamanten mer känslig för slag.

Hur klarheten graderas

Diamantens klarhet graderas utifrån en skala som sträcker sig från Flawless (FL) till Included 3 (I3), eller Piqué 3 (P3) som det ofta benämns i Europa. Att en diamant är Flawless betyder att det inte finns några inneslutningar, varken inuti diamanten eller utanpå, som kan ses med en lupp med 10 gångers förstoring. I en diamant med graderingen Piqué 3 kan man däremot se inneslutningarna utan problem, till och med, med blotta ögat.

På Efva Attling Stockholm använder vi endast diamanter med som lägst gradering Very small inclusions (Vs). För diamanter som är mindre än 0,1 carat använder vi däremot diamanter med Small inclusions 1 (SI1 – Small inclusions delas in i två nivåer, där SI1 är den bästa). När en diamant är så liten, blir skillnaderna i princip obefintliga mellan en diamant med Small inclusions och en klarare, däremot gör det stor skillnad på slutpriset.

Klarhetsskalan

• Flawless (FL): Diamant helt utan synliga inneslutningar eller defekter, ens vid granskning med lupp med 10 gångers förstoring. Det är ytterst ovanligt att en diamant får klassificeringen FL.

• Internally Flawless (IF): Diamant helt utan synliga inneslutningar, men med mycket små fläckar som endast är synliga för en erfaren diamantexpert vid granskning med lupp med 10 gångers förstoring. Det är ytterst ovanligt att en diamant får klassificeringen IF.

• Very, Very Slightly included (VVS1 och VVS2): Diamant med inneslutningar som är svåra att upptäcka även för en erfaren diamantexpert, vid 10 gångers förstoring. Även VVS1 och VVS2 är ovanliga klassificeringar för diamanter.

• Very Slightly Included (VS1 och VS2): Väldigt små inneslutningar som är alltifrån svåra till lite lättare att upptäcka för en erfaren diamantexpert vid 10 gångers förstoring. Inneslutningarna är däremot osynliga för blotta ögat och ger en utmärkt klar diamant.

• Slightly Included (SI1 och SI2): Små inneslutningar som är lätta att upptäcka för en erfaren diamantexpert, vid 10 gångers förstoring. På större diamanter är det möjligt att se vissa av dessa inneslutningar med blotta ögat.

På Efva Attling Stockholm använder vi endast diamanter med klassificeringen SI1, om det rör sig om diamanter mindre än 0,1 ct. Då är diamanten så pass liten att det är omöjligt att avgöra skillnaden mellan SI och högre klassificerade diamanter, utan avancerade specialverktyg.

• Included (I1, I2, och I3) (även kallat Piqué, P1, P2 och P3): Tydliga inneslutningar vid 10 gångers förstoring. Inneslutningarna kan även vara möjliga att se med blotta ögat, och kan dessutom påverka transparensen och briljansen.

Se alla våraFörlovningsringar
Förlovningsringar