KÄYTTÖ- JA MYYNTIEHDOT

  1. Start
  2. KÄYTTÖ- JA MYYNTIEHDOT

KÄYTTÖ- JA MYYNTIEHDOT

1. JOHDANTO

1.1 Nämä käyttö- ja myyntiehdot koskevat Efva Attling Stockholm AB:n verkkosivuston käyttöä ja tuotteiden myyntiä verkkosivustolla https://www.efvaattling.com ("Käyttö- ja myyntiehdot").

1.2 Käyttöehtojen versio 1.1 on voimassa 12. lokakuuta 2016 alkaen, kunnes se korvataan tai sitä muutetaan alla olevan kohdan 18 mukaisesti.

2. MÄÄRITELMÄT

2.1 "Sopimus" tarkoittaa näitä käyttö- ja myyntiehtoja.

2.2 "Asiakas" tarkoittaa osapuolta, joka tilaa tuotteita verkkosivustolta.

2.3 "Efva Attling Stockholm" tarkoittaa yritystä Efva Attling Stockholm AB, rek.nro 556583-2614, jonka osoite on PL 38097, 100 64 Tukholma, Ruotsi, ja joka toimittaa verkkosivustolla tarjottuja tuotteita.

2.4 "Tuote/tuotteet" tarkoittaa tuotteita, joita tarjotaan myytäväksi verkkosivustolla ja jotka Efva Attling Stockholm toimittaa.

2.5 ”Tilaus” tarkoittaa asiakkaan verkkosivustolla tekemää yksittäistä tilausta.

2.6 "Verkkosivusto" tarkoittaa Efva Attling Stockholm AB:n verkkosivustoa osoitteessa https://www.efvaattling.com.

3. VAHVISTUS JA REKISTERÖINTI

3.1 Voidakseen ostaa tuotteita Efva Attling Stockholm -verkkosivustolta asiakkaan on vahvistettava hyväksyvänsä kaikki tämän sopimuksen ehdot rekisteröimällä tilinsä tai syöttämällä tietonsa kassasivulla ostamisen yhteydessä.

3.2 Asiakas hyväksyy käyttö- ja myyntiehdot rekisteröimällä tilinsä tai syöttämällä tietonsa kassasivulla ostamisen yhteydessä.

3.3 Käyttö- ja myyntiehtojen vahvistaminen ja tilin rekisteröinti verkkosivustolla johtaa asiakkaan ja Efva Attling Stockholmin väliseen sitovaan sopimukseen ("Sopimus"), joka tulee voimaan näiden käyttö- ja myyntiehtojen mukaisesti.

3.4 Henkilö ei voi ostaa tuotteita verkkosivustolta eikä hyväksyä käyttö- ja myyntiehtoja, (a) jos henkilö on alle 18-vuotias eikä siksi voi tehdä sitovaa sopimusta Efva Attling Stockholmin kanssa, tai (b) jos henkilö ei voi vastaanottaa tuotteita tai käyttää verkkosivustoa sen maan lainsäädännöstä johtuen, jossa henkilö asuu tai josta käsin hän käyttää sivustoa.

3.5 Tämän sopimuksen lisäksi asiakasta ja Efva Attling Stockholmia sitovat Efva Attling Stockholmin tietosuojakäytännön ("Tietosuojakäytäntö") ehdot, joihin viitataan kohdissa 5.4 ja 6.3.

4. SALASSAPITO

4.1 Asiakkaan käyttäjänimi ja salasana ovat salaisia tietoja. Asiakas on täysin vastuussa käyttäjänimensä ja salasanansa säilyttämisestä ja käytöstä asianmukaisella tavalla, jotta tietojen luottamuksellisuus säilyy eivätkä valtuuttamattomat henkilöt pääse tietoihin käsiksi.

4.2 Asiakas vakuuttaa, että hänen Efva Attling Stockholmille toimittamansa tiedot ovat paikkansapitäviä ja ajan tasalla. Asiakas vastaa myös näiden tietojen päivittämisestä tarvittaessa.

4.3 Asiakkaan on välittömästi ilmoitettava Efva Attling Stockholmille sähköpostitse osoitteeseen asiakaspalvelu@efvaattling.com, jos hän epäilee, että valtuuttamaton henkilö on saanut asiakkaan kirjautumistiedot haltuunsa. Asiakas on velvollinen vaihtamaan salasanansa välittömästi, jos se katoaa tai jos asiakas saa tietää, että hänen kirjautumistietonsa ovat toisen henkilön tiedossa. Asiakas on vastuussa luvattomasta käytöstä, joka aiheutuu valtuuttamattoman henkilön toiminnasta väärinkäytön yhteydessä.

5. TIETOSUOJA

5.1 Efva Attling Stockholm turvaa asiakkaan henkilötietosuojan ja noudattaa korkeita turvallisuusstandardeja estääkseen valtuuttamattomien henkilöiden tietosuojaloukkaukset. Kun asiakas rekisteröityy verkkosivustolle ja käyttää verkkosivustoa tuotteiden tilaamiseen, asiakasta voidaan pyytää antamaan tiettyjä tietoja itsestään, kuten nimi, käyttäjänimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, postiosoite jne. Nämä tiedot asiakkaasta ovat yksityisiä ja luottamuksellisia. Efva Attling Stockholm ei luovuta näitä tietoja valtuuttamattomille henkilöille. Efva Attling Stockholm voi kuitenkin luovuttaa tietoja viranomaisille, mikäli on syytä epäillä rikosta tai jos laki sitä muuten edellyttää.

5.2 Efva Attling Stockholm käsittelee asiakkaan toimittamia henkilötietoja Ruotsin henkilötietolain (1998:204) mukaisesti. Efva Attling Stockholm käyttää ja hallinnoi henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin: a) tuotteiden toimittaminen ja tilausten hallinta; b) tuotteiden laadunvalvonta, analysointi ja kehittäminen; c) asiakkaalle kohdistettu markkinointi tai tarjoukset, jotka liittyvät Efva Attling Stockholmin tuotteisiin tai Efva Attling Stockholmin kumppaneiden toimittamiin tai markkinoimiin tuotteisiin tai palveluihin; d) tuotteisiin liittyvien tilastojen julkaiseminen; ja e) laissa tai viranomaisohjeissa säädettyjen velvoitteiden täyttäminen.

5.3 Efva Attling Stockholm on oikeushenkilö, joka toimii asiakkaan henkilötietojen rekisterinpitäjänä. Asiakkaalla on oikeus vuosittain ja Efva Attling Stockholmille lähetetystä kirjallisesta pyynnöstä saada tietoja siitä, mitä asiakkaan henkilötietoja Efva Attling Stockholm käsittelee. Asiakkaalla on myös oikeus vaatia virheellisten tietojen korjaamista, rajoittamista tai poistamista. Asiakas voi lisäksi milloin tahansa ilmoittaa Efva Attling Stockholmille kirjallisesti, ettei halua vastaanottaa suoramarkkinointia mainosten muodossa.

5.4 Efva Attling Stockholmin tavat käsitellä asiakkaan henkilötietoja kuvataan tarkemmin tietosuojakäytännössä, joka on sisällytetty tähän sopimukseen tällä viittauksella ja jota näin ollen sovelletaan kaikkiin tämän sopimuksen nojalla toteutettuihin toimiin.

6. VERKKOSIVUSTON EVÄSTEKÄYTÄNTÖ

6.1 Efva Attling Stockholm käyttää evästeitä verkkosivuston toimintojen optimoimiseksi ja sivuston mukauttamiseksi asiakkaan asetusten mukaiseksi. Eväste on tekstitiedosto, joka joko tallennetaan väliaikaisesti asiakkaan tietokoneen muistiin ("istuntoeväste") tai jonka verkkosivuston palvelin tallentaa asiakkaan kiintolevylle ("pysyvä eväste"). Evästeitä ei käytetä ohjelmien suorittamiseen tai virusten siirtämiseen tietokoneelle.

6.2 Evästeet on määritetty yksilöllisesti asiakkaalle ja asiakkaan tietokoneelle, ja ne ovat luettavissa vain evästeen myöntäneen verkkotunnuksen verkkopalvelimen toimesta. Evästeen tarkoitus on kertoa verkkopalvelimelle, että tietokoneen käyttäjä on palannut tietylle sivulle. Kun asiakas palaa Efva Attling Stockholmin verkkosivustolle, voimme evästeiden avulla palauttaa asiakkaan aiemmin toimittamat tiedot, jotta asiakas voi helposti käyttää räätälöimiään ominaisuuksia. Jos asiakas esimerkiksi rekisteröityy tehdäkseen ostoksia, eväste auttaa Efva Attling Stockholmia palauttamaan asiakkaan tiedot (kuten käyttäjänimen, salasanan ja asetukset).

6.3 Myös Efva Attling Stockholmin evästeiden käyttö on kuvattu tarkemmin tietosuojakäytännössämme.

7. TILAUS JA TILAUKSEN VAHVISTUS

7.1 Kaikista tämän sopimuksen mukaisista ostoista käytetään nimitystä ”tilaus”. Tilaus hyväksytään vain näiden käyttö- ja myyntiehtojen mukaisesti.

7.2 Asiakas tekee tilauksen verkkosivustolla lisäämällä tuotteen ostoskoriin ja valitsemalla maksutavan. Asiakkaan on myös annettava henkilö- ja toimitustietonsa sekä valittava toimitustapa tilaukselle. Ostoksen vahvistamiseksi asiakkaan on hyväksyttävä ostoehdot ja napsautettava “Lähetä tilaus”.

7.3 Kun tilaus on tehty, asiakas saa tilausvahvistuksen sähköpostiinsa. Tarkista roskapostikansio, jos et ole vastaanottanut tilausvahvistusta. Tilausvahvistus sisältää kaikki tiedot tuotteesta ja tuotteen hinnasta, mukaan lukien arvonlisävero (toimitettaessa Euroopan unionin alueella) ja muut maksut, toimituspäivästä, toimituskuluista, maksuehdoista, asiakkaan oikeudesta peruuttaa tilaus peruutusajan sisällä (kohdan 14 mukaisesti), sovellettavasta takuusta ja muista Efva Attling Stockholmin tarjoamista palveluista sekä tilauksen peruuttamista koskevista ehdoista. Euroopan unionin ulkopuolisissa toimituksissa tilausvahvistus ei sisällä paikallisia maksuja tai tullimaksuja. Asiakas vastaa itse näiden kulujen maksamisesta paikallisille viranomaisille.

8. TOIMITUS

8.1 Tuotteet toimitetaan sen ajan sisällä, jonka Efva Attling Stockholm on määritellyt niiden toimitusajaksi, ellei toisin ole sovittu tai tilausvahvistuksessa toisin ilmoitettu, ja tuotteet toimitetaan asiakkaalle kirjattuna lähetyksenä (”Toimitus"). Efva Attling Stockholm pidättää oikeuden muuttaa toimitusaikaa.

8.2 Ruotsin sisäisissä toimituksissa tarjoamme ilmaisen toimituksen ja ilmaisen palautuksen Airmeen kautta. Tarjoamme ilmaisen PostNord-toimituksen yli 500 SEK:n tilauksille. Norjaan toimitettavista tilauksista veloitamme kiinteän toimitusmaksun ja 96 NOK:n palvelumaksun. EU:n sisäisistä tilauksista veloitamme kiinteän toimitusmaksun ja 9 €:n palvelumaksun. Tilauksista, jotka toimitetaan Yhdysvaltoihin ja muualle maailmaan, veloitamme kiinteän toimitusmaksun ja 9 USD:n palvelumaksun. Efva Attling Stockholm pidättää oikeuden muuttaa näitä toimitus- ja palvelumaksuja tilauksen tekemisen ja toimituspäivän välisen ajanjakson aikana tapahtuneiden hinnankorotusten mukaisesti.

8.3 Jos pakettia ei noudeta, asiakkaalta veloitetaan 350 SEK:n rahti- ja käsittelykulut. Tämä maksu laskutetaan jälkikäteen.

8.4 Vastuu tuotteesta siirtyy asiakkaalle, kun toimitus suoritetaan edellä olevan kohdan 8.1 mukaisesti.

9. VIIVÄSTYMINEN

9.1 Efva Attling Stockholmin puolesta katsotaan tapahtuneen viivästys, mikäli tuote jää toimittamatta tai toimitus myöhästyy, eikä viivästys johdu asiakkaasta, muista syistä, joista asiakas ei ole vastuussa, tai ylivoimaisesta esteestä (ns. force majeure).

9.2 Asiakkaalla on viivästymisen seurauksena oikeus pidättää tilauksen maksu ja vaatia tilauksen toimittamista tai, jos viivästys on asiakkaan kannalta merkittävä, peruuttaa tilaus.

10. VASTUU TUOTEVIRHEISTÄ

10.1 Tuote katsotaan virheelliseksi, jos se eroaa tilauksessa esitetystä tai millään tavalla poikkeaa asiakkaan oikeutetuista odotuksista, jotka ovat syntyneet Efva Attling Stockholmin toimittamien tietojen perusteella. Ellei tässä sopimuksessa toisin määrätä, tuotteiden on sovelluttava vastaavien tuotteiden yleiseen käyttötarkoitukseen ja niiden ominaisuuksien on vastattava Efva Attling Stockholmin toimittamien näytteiden tai mallien ominaisuuksia.

10.2 Tuote katsotaan virheelliseksi myös, mikäli Efva Attling Stockholm ei ennen myyntiä ole ilmoittanut asiakkaalle sellaisesta tuotteen ominaisuuksiin tai käyttöön liittyvästä seikasta, josta Efva Attling Stockholm on ollut tietoinen tai sen olisi pitänyt olla tietoinen ja josta asiakas voisi kohtuuden nimissä olettaa saavansa tiedon, edellyttäen, että ilmoittamatta jättämisellä voidaan olettaa olleen vaikutusta ostotapahtumaan.

10.3 Jos tuote on virheellinen, asiakkaalla on oikeus vaatia tuotteen korjausta, uutta toimitusta taikka hinnanalennusta tai korvausta virheen korvaamiseksi, pidättäytyä maksamasta tai, jos vika on asiakkaan kannalta erittäin merkittävä, peruuttaa tilaus.

10.4 Efva Attling Stockholmilla on ensisijaisesti oikeus tarjota tuotteen korjausta tai uutta toimitusta, mikäli se voidaan tehdä kohtuullisessa ajassa ja ilman lisäkustannuksia asiakkaalle.

10.5 Efva Attling Stockholm on vastuussa vain tuotteen alkuperäisistä virheistä, mikä tarkoittaa, että tuotteen virhe oli olemassa jo ennen tuotteen ostamista tai toimittamista. Tuotteen virhe katsotaan alkuperäiseksi virheeksi kuuden (6) kuukauden ajan. Tänä aikana Efva Attling Stockholmin on korjattava tuote veloituksetta, ellei Efva Attling Stockholm voi todistaa, ettei tuote ollut myyntihetkellä virheellinen. Kuuden kuukauden jälkeen asiakkaan on todistettava, että tuote oli virheellinen jo toimitushetkellä.

11. VALITUKSET JA PALAUTUKSET

11.1 Asiakkaan on tehtävä virheellisestä tuotteesta valitus Efva Attling Stockholmille kohtuullisen ajan kuluessa virheen havaitsemisesta.

11.2 Asiakkaan on ilmoitettava asiasta suullisesti tai kirjallisesti Efva Attling Stockholmille ja selitettävä, miten tuote on hänen mielestään virheellinen. Valitus tulee tehdä kahden (2) kuukauden kuluessa virheen havaitsemisesta. Kolmen (3) vuoden jälkeen asiakas on menettänyt oikeutensa tehdä valitus tuotteesta, ellei takuu toisin määrää.

11.3 Asiakkaan tulee tehdä tuotepalautus joko verkossa tai Efva Attling -konseptimyymälässä (vain Ruotsissa ja Suomessa). Palautuksen yhteydessä on aina tilattava palautuslomake Efva Attling Stockholmilta osoitteesta asiakaspalvelu@efvaattling.com. Palautuslomake tulee täyttää ja lähettää virheellisen tuotteen mukana. Verkossa kirjatut palautukset tulee lähettää Efva Attling Stockholmille seurattavana toimituksena. Palautus Efva Attling -konseptimyymälään on toistaiseksi mahdollista ainoastaan Ruotsissa ja Suomessa.

11.4 Efva Attling Stockholm vastaa palautuskustannuksista, jos tuote tai tuotteet ovat virheellisiä tai jos toimitus on virheellinen.

11.5 Jos korjausta ei suoriteta tai uutta toimitusta tarjota kohtuullisessa ajassa valituksen tekemisestä, asiakkaalla on oikeus vaatia hinnanalennusta tai peruuttaa kyseessä olevan tuotteen osto.

11.6 Peruutusoikeuden käyttäminen edellyttää, että asiakas lähettää sähköpostiviestin osoitteeseen asiakaspalvelu@efvaattling.com tai soittaa Efva Attling Stockholmille numeroon +358 (0)50 561 97 27. Kun asiakas peruuttaa kyseessä olevan tuotteen oston, asiakkaan tulee palauttaa tuote kohdassa 11.3 kuvatun palautusmenettelyn mukaisesti.

Riitatapauksissa Efva Attling Stockholm vie asian kuluttajariitalautakuntaan ja EU:n kuluttajakeskuksen verkkovälitteiseen riidanratkaisuelimeen.

11.7 Tilaus katsotaan ”avoimeksi ostoksi” 14 päivän ajan alkaen siitä, kun asiakas on noutanut tilauksen. Jos asiakas haluaa vaihtaa tuotteen tai tilata samasta tuotteesta eri koon, asiakkaan on palautettava tuote ja tehtävä uusi tilaus verkkosivuston kautta. Asiakas vastaa palautuskuluista.

11.8 Asiakas voi vaihtaa tuotteen saman tuotteen erikokoiseen tai -pituiseen vaihtoehtoon Efva Attling -konseptimyymälöissä. Myymälöissämme ei ole mahdollista vaihtaa tuotetta toiseen tuotteeseen, ainoastaan saman korumallin erikokoiseen tai -pituiseen versioon.

12. HINNAT

12.1 Tuotteen hinta / tuotteiden hinnat on ilmoitettu tilausvahvistuksessa.

12.2 Tilausvahvistuksen hinnat sisältävät sovellettavan arvonlisäveron (tällä hetkellä 25 %) ja mahdolliset muut verot, kun tilaus toimitetaan Euroopan unionin sisällä. Toimituskulut ja mahdolliset postiennakot eivät sisälly hintaan, vaan ne veloitetaan asiakkaalta erikseen. Euroopan unionin ulkopuolisissa ostoissa asiakas voi joutua vastaamaan myös mahdollisista tullimaksuista. Tullimaksut eivät sisälly verkkosivustolla ilmoitettuun hintaan tai tilausvahvistukseen Euroopan unionin ulkopuolisissa ostoissa, vaan asiakkaan tulee maksaa tullimaksut tullilaitokselle tai viranomaisille siinä maassa, johon tuotteet toimitetaan. Poikkeuksena Norja, jonka osalta hinnat sisältävät arvonlisäveron.

12.3 Toimittajahintojen nousu, painovirheet, virheelliset tiedot ja tuotteiden loppuminen voivat vaikuttaa verkkosivustolla ja tilausvahvistuksessa ilmoitettuihin hintoihin.

12.4 Tarjouksia ja kampanja- tai vaikuttajakoodeja ei voi käyttää takautuvasti aiempiin ostoksiin tai yhdistää muihin tarjouksiin tai kampanjoihin.

13. MAKSAMINEN

13.1 Asiakkaan tulee maksaa tilauksen hinta tilausvahvistuksessa ilmoitettuun ajankohtaan mennessä kohtien 7.3 ja 12 mukaisesti.

13.2 Maksu voidaan suorittaa luottokortilla tai laskua vastaan. Laskuvaihtoehto on voimassa vain maissa, joissa Klarna Checkout on käytettävissä. Maksun vastaanottaja Klarna AB on tällöin laskun hallinnoija ja omistaja. Katsaus maista, joissa Klarna Checkout on käytettävissä, on saatavilla osoitteessa www.klarna.se.

13.3 Laskulla maksettaessa maksu tulee suorittaa neljäntoista (14) päivän kuluessa laskun päiväyksestä. Luottokortilla maksettaessa tilauksen summa veloitetaan välittömästi.

13.4 Jos maksu viivästyy, siihen sovelletaan viivästyskorkoa, joka ylittää Ruotsin korkolain mukaisen viitekoron kahdeksalla (8) prosenttiyksiköllä.

13.5 Tuote/tuotteet ovat Efva Attling Stockholmin omaisuutta, kunnes koko maksu on suoritettu.

13.6 Lahjakorttejamme voidaan käyttää kaikissa konseptimyymälöissämme. Jos lahjakortti halutaan käyttää eri maassa kuin missä se on ostettu, valuutta muunnetaan seuraavasti: 1 EUR = 10 SEK.

14. OTA YHTEYTTÄ

14.1 Asiakkaan ja Efva Attling Stockholmin välinen viestintä tapahtuu sähköpostitse, puhelimitse tai postitse seuraavasti:

EFVA ATTLING STOCKHOLMIN YHTEYSTIEDOT
Sähköposti: asiakaspalvelu@efvaattling.com
Puhelinnumero: +358 (0)50 561 97 27

Osoite: Efva Attling Stockholm
Att: Customer Service
Box 38097 SE-100 64 Stockholm

ASIAKKAAN YHTEYSTIEDOT
Sähköposti, puhelinnumero ja osoite viimeisimpien Efva Attling Stockholmille ilmoitettujen tietojen mukaisesti.

15. FORCE MAJEURE

15.1 Efva Attling Stockholm ei ole vastuussa velvoitteidensa laiminlyönnistä, mikäli laiminlyönti johtuu sellaisista olosuhteista, jotka estävät, viivästyttävät tai haittaavat tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämistä. Tällaisia olosuhteita ovat esimerkiksi viranomaisten toimet tai laiminlyönnit, lainsäädännön muutokset, työmarkkinakiistat, sulkutoimet, tulipalot, tulvat, kuljetusvälineiden, tavaroiden tai energian puute, suuronnettomuudet sekä tällaisten olosuhteiden aiheuttamat puutteet tai viivästykset alihankkijoiden puolelta (”ylivoimainen este”).

15.2 Jos Efva Attling Stockholm haluaa vedota ylivoimaiseen esteeseen, Efva Attling Stockholm ilmoittaa asiasta asiakkaalle ilman kohtuutonta viivästystä.


15.3 Kohdista 16.1 ja 16.2 huolimatta ja asiakkaan kohdan 9 mukaisia oikeuksia rajoittamatta asiakkaalla on oikeus irtisanoa tämä sopimus välittömästi ilmoittamalla siitä Efva Attling Stockholmille, mikäli tämän sopimuksen mukaisten olennaisten velvoitteiden täyttäminen viivästyy ylivoimaisen esteen vuoksi yli kolme (3) kuukautta.

16. MUUTOKSET JA LISÄYKSET KÄYTTÖ- JA MYYNTIEHTOIHIN

16.1 Efva Attling Stockholm pidättää oikeuden muuttaa näitä käyttö- ja myyntiehtoja aika ajoin. Mikäli käyttö- ja myyntiehtoihin tehdään muutoksia, Efva Attling Stockholm julkaisee niiden uuden version osoitteessa https://www.efvaattling.com.

16.2 Efva Attling Stockholm pidättää kuitenkin aina oikeuden tehdä muutoksia ja ryhtyä toimenpiteisiin välittömästi ja ilman ennakkoilmoitusta lainsäädännön tai viranomaisohjeiden tai -määräysten johdosta.

16.3 Kaikki käyttöehtoihin tehtävät muutokset tehdään kirjallisesti, ja Efva Attling Stockholm julkaisee uuden version käyttöehdoista osoitteessa https://www.efvaattling.com.

17. KOKO SOPIMUS

17.1 Nämä käyttö- ja myyntiehdot muodostavat kokonaisuudessaan asiakkaan ja Efva Attling Stockholmin välisen sopimuksen, jonka nojalla asiakas ostaa tuotteita.

18. SOVELLETTAVA LAKI JA KIISTAT

18.1 Tähän sopimukseen sovelletaan Ruotsin lainsäädäntöä lainvalintasääntöjä lukuun ottamatta.

18.2 Mahdolliset riidat ratkaistaan joko Ruotsin yleistuomioistuimessa tai asiakkaan kotimaan tuomioistuimessa.